La tripa del bacallà

La tripa és en realitat la veixiga natatòria del bacallà, un teixit dur que possibilita la flotabilitat del peix a diferents profunditats. La seva textura gelatinosa recorda els callos, d’aquí que també se li digui “els callos del bacallà”.