Política de privacitat

Totes les dades dels nostres clients i/o subsciptors són confidencials i exclusivament d’ús intern. Perelló 1898 mai vendrà ni compartirà aquesta informació privada a cap altra empresa. Aquestes dades s’utilitzaran exclusivament per tal de millorar el servei que us oferim.

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta adreça electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Perelló 1898, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a info@perello1898.com